Tibb elmləri doktoru, Professor

Dr. Yunis Yusubov

image

Sümükdaxili hemangiomanın müalicə üsulu Patenti

Alt çənə çıxıntısı sınıqlarının fiksasiyası Patenti

Çənənin oynaq çıxıntısı sınığının təsbit edilməsi üçün aparatın ixtirası Patenti

  Çənənin oynaq çıxıntısı sınığının təsbit edilməsi üçün aparatın ixtirası Patenti  

Hemostatik Sıxac Patenti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASISTANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ   PATENT - İXTİRA   İ 2003 0155   HEMOSTATİK SIXAC