Tibb elmləri doktoru, Professor

Dr. Yunis Yusubov

image

Çənənin oynaq çıxıntısı sınığının təsbit edilməsi üçün aparatın ixtirası Patenti

  Çənənin oynaq çıxıntısı sınığının təsbit edilməsi üçün aparatın ixtirası Patenti