Tibb elmləri doktoru, Professor

Dr. Yunis Yusubov

image

Hemostatik Sıxac Patenti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASISTANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ   PATENT - İXTİRA   İ 2003 0155  HEMOSTATİK SIXAC