Tibb elmləri doktoru, Professor

Dr. Yunis Yusubov

image

Tibb elmləri doktoru, professor Yunis Əmiraslan oğlu Yusubov

O, 1964-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirmişdir. 1972-ci ildə Kiyev həkimləri Təkmilləşdirmə İstitutunun cərrahi stomatologiya kafedrasına aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1975-ci ildə tibb elmləri namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, Kiyev Tibb İnstitutunun cərrahi stomatologiya kafedrasında assistent işləmişdir. 1988-ci ildə Kiyevdə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra, 1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Tibb İnstitutunun cərrahi stomatologiya kafedrasına professor vəzifəsinə seçilmişdir.

Daha ətraflı

Gördüyü işlər

Üz çənə nahiyəsinin anadangəlmə və qazanılmış qüsurları
Üz çənə nahiyəsinin travmatik zədələnməsi
Baş və boyun nahiyələrinin onkoloji xəstəlikləri
Baş boyun nahiyəsinin irinli iltihabı xəstəlikləri
Tüpürcək vəzi xəstəlikləri
Çənələrdə rast gəlinən defect və deformasiyaların cərrahi müalicəsi (ortognatik cərrahiyyə)
Ağız boşluğu cərrahiyyəsi
İmplant cərrahiyyəsi
Üz çənə nahiyəsində plastic əməliyyatlar

Patentlər