Tibb elmləri doktoru, Professor

Dr. Yunis Yusubov

image

Üz-çənə nahiyəsinin travmaları